Kommende arrangementer

Af kommende arrangementer i forårssæsonen kan foreløbig nævnes:

Generalforsamling 22. marts kl. 19 i biblioteket. Der vil afholdes ordinær generalforsamling med beretning ved formanden Lisbeth og orientering af regnskab og ny strategi i forhold til håndtering af foreningens formue.

Vi er tilbage til normalen og der vil derfor blive afholdt bogbanko med rigtig fine titler og sidegevinster.

3 plader koster 50 kr.

Bytte-bog-café: søndag d. 3/4 kl. 14-16, så får vi en god snak om bøger og en god kop kaffe, medens der byttes bøger. .

 

Besøg hos Broby bibliotek – læringscenter – inspirationstur.

Den 20. april 2022 arbejder vi på kan bliver til en inspirationstur til Broby bibliotek, for at få ideer som kan bruges på et evt. nyt bibliotek i Årslev. Det er stadig ingenting planlagt vedr. bibliotektet i Årslev og derfor skal de ses om inspiration og få tankerne igang.

 

Læseklub

Vil man være med, kontaktes Gertrud Weensgård på 65991715. Det foregår onsdage kl. 19.30, der læses:
vi afventer dette års titler

 

Yderligere information kommer på nyhedsbrev ca. 14 dage før arrangementerne.